dimarts, 8 de març de 2011

MEDI AMBIENT

Aprofitarem les noves energies renovables i vetllarem pels espais verds
  • Gestionarem els espais enjardinats amb criteris de racionalitat i d'estalvi d'aigua, realitzant la plantacions, que durin més d'una temporada.

  • Reduirem el consum energètic (panells solars i biomassa). Ajudarem amb tot tipus d'informació i recerca de subvencions.


Previst per aquest 2013 la col.locació de sistemes de biomasa per la calefacció i aigua calenta del pavellò. També s'ha previst per aquest any una millora energética amb un canvi del sistema de refrigeració de l'edifici de l'Ajuntament, que estalviarà el consum elèctric. 
Reducció de les llums "policia".
Canvi del sistema de il.luminació de les llums de nadal a leds.
Monitorització de consums energètics de l’edifici de l’ajuntament i la llar d’infants.


Reducció de l’excés d’enllumenat públic a edificis municipals, places i jardins, parcs infantils i alguns vials peatonals.

Bonificació del 80% de la quota de l’impost per construccions, instal.lacions i obres: Les obres dels habitatges i/o edificis que millorin l’eficiència energètica d’aquests.  • Potenciarem l’ús de transports alternatius.
Signatura de conveni Ajuntament - Consell Comarcal del Bages per assumir part de la despesa del transport escolar.


  • Establirem línies de col·laboració amb la Junta de Regants, facilitarem cursos. Facilitarem bidons per potenciar l’ utilització del compostatge.
  • Promourem l’hort a les escoles, facilitant totes les eines necessàries per desenvolupar l’horticultura.

Es posa en marxa el programa "L'hort a l'escola" finançant despeses per portar a les escoles a la Fundació Alicia.
  • Estudiarem la possibilitat de reduir el rebut de les escombraries si es fa compostatge domèstic.

Bonificació del 10% del rebut de les escombreries per ús de la deixalleria.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada