dilluns, 7 de març de 2011

RECURSOS HUMANS


La millor èina, la nostra gent  • Millorarem la qualitat, eficiència i eficàcia en la prestació dels serveis públics municipals.
Es van eliminar tres càrrecs de confiança. (personal escollit a dit)

Es va reduir els sou dels regidors, i es va renunciar a dues pagues.

S'ha aconseguit una reducció del temps de resposta, en consultes, suggeriments i queixes.

S'ha fet un estudi de comunicació i s'han obert canals reals i propis, tant interns com externs.

Primera fase realització d'un estudi de millora de procediments, segona implementació fins aconseguir el rendiment proposa
t. 
  • Potenciarem el Pla de Formació del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Fruitós.
  • Dotarem als serveis municipals de l’equipament tecnològic, serveis d’Internet i aplicacions necessàries per tal de modernitzar i agilitzar els serveis que es presten a la ciutadania.
EsPublico permetrà la modernització administrativa i l'adaptació del nostre ajuntament a la Llei d'Administració Electrònica. Es tracta d'una plataforma d'organització i gestió d'expedients que facilita l'Ajuntament tenir perfectament organitzada tota la seva activitat administrativa, amb el màxim rigor jurídic i tot això suportat en la tecnologia més avantguardista
  • Potenciarem el portal informàtic de l’Ajuntament facilitant la realització dels tràmits via Internet.
  • Anàlisis i descripció dels llocs de treball municipals i la corresponent retribució assignada.
Realització de modificació de les fitxes de treball i distribuir tasques alhora de redistribuir econòmicament
  • Crearem l'Oficina de l'habitatge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada