dimecres, 9 de maig de 2012

Moció que presenta el grup municipal PSC-PM en defensa de les polítiques locals d’ocupació davant la retallada dels Pressupostos Generals de l’Estat en matèria de Polítiques d’Ocupació.

APROVADA Vots a favor: 3 GfP – Sr. Isidre Malagarriga Sala, Sra. Marta Flotats Riera i Sr. Xavier Racero Esquius ; 2 PSC; 2 IMAGINA’T, Abstencions: 1 GfP – Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde; 5 CIU .

El Ple coneix la moció del grup municipal socialista, que presenta mitjançant la seva lectura:

MOCIÓ  en defensa de les polítiques locals d’ocupació davant la retallada dels Pressupostos Generals de l'Estat en matèria de Polítiques d’Ocupació
Davant una situació macroeconòmica de més de 5,5 milions d’aturats -a Catalunya, 1er trimestre de 2012, tenim més de 836.000 persones aturades i una caiguda de l'activitat econòmica molt acusada- el govern del Partit Popular redueix en els seus pressupostos generals de l’estat en més de 1.500 M d’euros els programes de polítiques actives d’Ocupació.
Volem posar de manifest que els Ajuntaments han destinat molts esforços a desenvolupar polítiques actives d’ocupació. Perquè són considerades polítiques prioritàries per la ciutadania i perquè els ens locals han pogut comptar amb un finançament sostingut en aportacions de l’Estat i la Generalitat, en el cas de Catalunya, per executar aquest tipus de polítiques. És cert, que en ocasions el nivell de competències ha estat molt alt i el nivell de finançament molt baix per la qual cosa els Ajuntaments han hagut de cofinançar part de les accions. Malgrat tot fins ara s’han pogut desenvolupar i cobrir en major o menor mesura la demanda d’aquest tipus d’actuacions.
Darrerament ja s’estan començant a viure situacions especialment difícils per la reducció del número de convocatòries de la Generalitat per optar a la gestió de programes que permetin desenvolupar una oferta de serveis ajustada a les necessitats de cada territori. Unes convocatòries que a més han anat acompanyades en l’últim període d’un descens de la seva dotació econòmica amb la qual cosa els Ajuntaments i per extensió la ciutadania està patint les conseqüències.
D’aquesta manera, pels Ajuntaments es planteja un panorama complicat i, fins i tot, desolador per poder emparar determinats drets i continuar prestant segons quins serveis locals.
En resum, el projecte de pressupostos de l'Estat per el 2012 i també el Real Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per la reforma del mercat laboral, desmantella el conjunt dels serveis per l'ocupació, precisament quan l’atur és més elevat i més falta fa, i aposta per la recentralització a escala estatal de les polítiques d'ocupació. I tot això passa amb un servei d’ocupació paralitzat des de fa un any i mig.
Davant aquests fets i les greus conseqüències que poden tenir en el conjunt de persones aturades i empreses de la nostra població, des del grup municipal Socialista de Sant Fruitós de Bages, proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels següents acords:
Primer. Instar al Govern de l'Estat a mantenir els pressupostos sense retallada en matèria de polítiques actives d'ocupació i foment de l'ocupació
Segon. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar i consolidar les competències de la Generalitat en matèria d'ocupació, formació i autoritat laboral.
  • Recuperar les transferències dels recursos al nivell que correspon a la població activa de Catalunya.
  • Reduir l'impacte que suposen les previsions dels Pressupostos Generals de l’Estat per 2012 en matèria de polítiques actives d’ocupació,  recuperant els recursos retallats i augmentant, si fos necessari, el cofinançament per part de la Generalitat de Catalunya.
  • Treballar per buscar el consens entre els partits i tots els agents implicats per establir les prioritats de les polítiques d'ocupació davant l'amenaça de les retallades.
Tercer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a prioritzar en la seva agenda les polítiques actives d’ocupació i formació davant altres despeses públiques, revisant en profunditat les polítiques d'ocupació, els dispositius i la xarxa per abordar-les, comptant amb la llarga i exitosa experiència dels Ajuntaments de Catalunya i de les entitats Tercer Sector Social.
Quart. Traslladar aquests acords al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la Conselleria d'Empresa i Ocupació i als grups del Parlament de Catalunya”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada