dijous, 4 de juliol de 2013

Ple Ordinari de juliol


PLE ORDINARI DE DATA 10 DE JULIOL DE 2013
A les 8 del vespre a la Sala de Plens
 • 1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 12 de juny de 2013.
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
 • 2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
 • 3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinàries de 3 i 17 de juny de 2013.
 • 4. Informació de les regidories.

MOCIONS
 • 5. Moció dels grups municipals Gent fent Poble, PSC i Imagina’t per declarar Sant Fruitós de Bages zona lliure de fracking.
 • 6. Moció dels grups municipals CIU, Gent fent Poble i Imagina’t per donar suport a la via catalana cap a la independència del dia 11 de setembre de 2013.
CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
 • 7. Aprovació definitiva de la modificació del ROM.
 • 8. Aprovació inicial del reglament de funcionament intern del butlletí d’informació municipal.
 • 9. Modificació de la Relació de llocs de treball, quant a la fitxa descriptiva del lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/na de Gestió Econòmica.
 • 10. Reconeixement de compatibilitat per a l’ exercici d’advocada i accés al Torn d’Ofici del Col·legi d’Advocats de Manresa de la Sra. Carme Vega, Agent ocupació i desenvolupament local.
 • 11. Reconeixement de l’exercici com a advocat i com a administrador únic d’una societat professional al Secretari municipal, Sr. Josep González Ballesteros.
 • 12. Aprovació definitiva de l’ordenança del preu públic de la llar d’infants municipals curs 2013-2014.
 • 13. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7 per la prestació de servei de cementiri municipal (epígraf columbaris).
 • 14. Conveni de col·laboració amb l’Associació de Parcs d’Activitats Empresarials de Sant Fruitós de Bages pel desenvolupament d’accions de suport als parcs empresarials (polígons) del municipi de Sant Fruitós de Bages. Sobre aprovació de text de conveni de col·laboració amb addenda corresponent a l’exercici 2013 de fixació de projectes i foment de l’activitat.
 • 15. Resolució de mutu acord del contracte de gestió del servei de recollida de residus i neteja viària
 • 16. Sobre constitució de la Comissió Informativa de caràcter especial per l’estudi i revisió de la normativa de bases municipal amb incidència en el procediment d’atorgament de subvencions.
CMI PROMOCIÓ TERRITORI
 • 17. Aprovació de la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de delegació/encomanda de l’obra “Arranjament del Camí de Sant Fruitós de Bages a Viladordis”.
 • 18. Aprovació inicial modificació puntual POUM zona antiga fàbrica Bertrand i Serra.
 • 19. Aprovació inicial modificació puntual PGOM àmbit Plaça de la Vila.
CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA
 • 20. Aprovació i adhesió al Protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions de maltractament a la infància i adolescència a la comarca del Bages.
PRECS I PREGUNTES
 • 21. Prec que presenta el grup municipal CIU sobre l’adequació de les cantonades del carrer Padró ,núm. 11-13 i carrer Padró, núm. 17 per a millorar la seguretat de vehicles i vianants

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada