dilluns, 7 d’octubre de 2013

Ple ordinari d'octubre

PLE ORDINARI DE DATA 9 D’OCTUBRE DE 2013
A les 8 del vespre a la Sala de Plens
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 18 de setembre de 2013.

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinària de 2 i 16 de setembre de 2013.
4. Informació de les regidories.

CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

5. Modificació de crèdit del pressupost 006/2013 amb la modalitat de suplement de crèdit i transferència de crèdit.
6. Autorització de compatibilitat per a una segona activitat de caràcter públic a personal funcionari. 

7. Ratificar el Decret de l’Alcaldia de 24 de setembre de 2013 sobre l’aprovació del Marc Pressupostari a mig termini, exercicis 2014-2016.

CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA

8. Control de subvencions. Justificació del conveni subscrit amb l’Associació Memorial Eduard Casajuana per la celebració del 19è Festival de Música Clàssica.
9. Aprovació de la modificació del conveni amb el Servei Català de la Salut per la incorporació de la Clàusula Addicional Cinquena.

PRECS I PREGUNTES
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada