dilluns, 7 d’octubre de 2013

Ple ordinari d'octubre

PLE ORDINARI DE DATA 9 D’OCTUBRE DE 2013
A les 8 del vespre a la Sala de Plens
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 18 de setembre de 2013.

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinària de 2 i 16 de setembre de 2013.
4. Informació de les regidories.

CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

5. Modificació de crèdit del pressupost 006/2013 amb la modalitat de suplement de crèdit i transferència de crèdit.
6. Autorització de compatibilitat per a una segona activitat de caràcter públic a personal funcionari. 

7. Ratificar el Decret de l’Alcaldia de 24 de setembre de 2013 sobre l’aprovació del Marc Pressupostari a mig termini, exercicis 2014-2016.

CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA

8. Control de subvencions. Justificació del conveni subscrit amb l’Associació Memorial Eduard Casajuana per la celebració del 19è Festival de Música Clàssica.
9. Aprovació de la modificació del conveni amb el Servei Català de la Salut per la incorporació de la Clàusula Addicional Cinquena.

PRECS I PREGUNTES
dijous, 4 de juliol de 2013

Ple Ordinari de juliol


PLE ORDINARI DE DATA 10 DE JULIOL DE 2013
A les 8 del vespre a la Sala de Plens
 • 1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 12 de juny de 2013.
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
 • 2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
 • 3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinàries de 3 i 17 de juny de 2013.
 • 4. Informació de les regidories.

MOCIONS
 • 5. Moció dels grups municipals Gent fent Poble, PSC i Imagina’t per declarar Sant Fruitós de Bages zona lliure de fracking.
 • 6. Moció dels grups municipals CIU, Gent fent Poble i Imagina’t per donar suport a la via catalana cap a la independència del dia 11 de setembre de 2013.
CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
 • 7. Aprovació definitiva de la modificació del ROM.
 • 8. Aprovació inicial del reglament de funcionament intern del butlletí d’informació municipal.
 • 9. Modificació de la Relació de llocs de treball, quant a la fitxa descriptiva del lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/na de Gestió Econòmica.
 • 10. Reconeixement de compatibilitat per a l’ exercici d’advocada i accés al Torn d’Ofici del Col·legi d’Advocats de Manresa de la Sra. Carme Vega, Agent ocupació i desenvolupament local.
 • 11. Reconeixement de l’exercici com a advocat i com a administrador únic d’una societat professional al Secretari municipal, Sr. Josep González Ballesteros.
 • 12. Aprovació definitiva de l’ordenança del preu públic de la llar d’infants municipals curs 2013-2014.
 • 13. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7 per la prestació de servei de cementiri municipal (epígraf columbaris).
 • 14. Conveni de col·laboració amb l’Associació de Parcs d’Activitats Empresarials de Sant Fruitós de Bages pel desenvolupament d’accions de suport als parcs empresarials (polígons) del municipi de Sant Fruitós de Bages. Sobre aprovació de text de conveni de col·laboració amb addenda corresponent a l’exercici 2013 de fixació de projectes i foment de l’activitat.
 • 15. Resolució de mutu acord del contracte de gestió del servei de recollida de residus i neteja viària
 • 16. Sobre constitució de la Comissió Informativa de caràcter especial per l’estudi i revisió de la normativa de bases municipal amb incidència en el procediment d’atorgament de subvencions.
CMI PROMOCIÓ TERRITORI
 • 17. Aprovació de la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de delegació/encomanda de l’obra “Arranjament del Camí de Sant Fruitós de Bages a Viladordis”.
 • 18. Aprovació inicial modificació puntual POUM zona antiga fàbrica Bertrand i Serra.
 • 19. Aprovació inicial modificació puntual PGOM àmbit Plaça de la Vila.
CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA
 • 20. Aprovació i adhesió al Protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions de maltractament a la infància i adolescència a la comarca del Bages.
PRECS I PREGUNTES
 • 21. Prec que presenta el grup municipal CIU sobre l’adequació de les cantonades del carrer Padró ,núm. 11-13 i carrer Padró, núm. 17 per a millorar la seguretat de vehicles i vianants

dilluns, 25 de març de 2013

Paraules de comiat de l'Agustí al Ple de divendres

Bona nit, vull primer de tot, agrair a tots el amics, companys i coneguts que avui heu sacrificat una nit de divendres per estar al meu costat.

Malgrat el que estem passant aquest dies la meva família i jo, em vull quedar amb les moltíssimes mostres de suport i comprensió que estic rebent.
Després del meu cessament, crec que la meva dimissió és un acte de responsabilitat, però també un exemple d'ètica en un context de creixent desacreditació de la política.

Potser  me equivoca’t com a persona humana que sóc, però aquest fet no pot embrutar tota una dedicació de servei al poble, sovint sacrificant la meva vida  familiar i laboral.

En el desenvolupament de la meva acció com a càrrec electe, sempre he primat l'ètica i l'honestedat.
I és des del convenciment amb aquests principis que des del primer moment vaig posar el meu càrrec a disposició de l'alcalde de Sant Fruitós de Bages i que, finalment, després d'uns dies de reflexió, he optat per abandonar les meves responsabilitats.

En quan als membres de l’oposició, els i he de dir que lamento profundament que des de CiU, s’hagi aprofitat aquest error comès, per criticar  d’aquesta manera tant desmesurada la meva gestió.
I avui més que mai, estic convençut que la decisió de no pactar amb vosaltres, va ser la més encertada.

Continuaré treballant pel poble com ho he fet fins ara, amb la diferència de no estar sempre sota la pressió constant d’una oposició, que s’aferra acarnissadament a qualsevol descuit que puguis tenir.
  
Voldria que la meva dimissió no servís només per satisfer a la oposició. Espero i desitjo que la mesura de suspendre cautelarment de sou i feina als dos agents es resolgui el més aviat possible.

Finalment, vull  desitjar a qui em substitueixi, molta sort en aquest etapa de la seva vida que li tocarà viure arran de la meva renúncia. 

I als companys de l’equip de govern agrair-vos els moments viscuts durant aquests 19 mesos, i no patiu,  per mi això no és una derrota, si no l’inici d’una nova victòria.
  
Formalitzaré per escrit la meva renúncia al càrrec de regidor en els propers dies.

Gràcies i VISCA SANT FRUITÓS